30.06.2022
CN
14:30
MS 1
7.50
MS 0
4.35
MS 2
1.25
Alt
1.84
Üst
1.65
Tümü
+36
MS 1
1.96
MS 0
3.00
MS 2
3.15
Alt
1.64
Üst
1.84
Tümü
+38
MS 1
3.10
MS 0
3.00
MS 2
1.97
Alt
1.53
Üst
2.00
Tümü
+23
MS 1
1.27
MS 0
4.45
MS 2
6.50
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+37
INT
16:00
MS 1
1.96
MS 0
3.35
MS 2
2.85
Alt
2.12
Üst
1.47
Tümü
+37
MS 1
5.50
MS 0
3.95
MS 2
1.31
Alt
1.96
Üst
1.48
Tümü
+7
MS 1
4.50
MS 0
3.80
MS 2
1.41
Alt
2.07
Üst
1.42
Tümü
+7
MS 1
2.62
MS 0
3.10
MS 2
2.17
Alt
1.80
Üst
1.67
Tümü
+38
MS 1
1.51
MS 0
3.70
MS 2
4.30
Alt
1.99
Üst
1.54
Tümü
+37
MS 1
1.20
MS 0
5.75
MS 2
6.50
Alt
3.95
Üst
1.11
Tümü
+38
MS 1
1.00
MS 0
9.75
MS 2
33.00
Alt
2.80
Üst
1.26
Tümü
+23
MS 1
6.75
MS 0
4.80
MS 2
1.24
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
2.21
MS 0
3.05
MS 2
2.60
Alt
1.72
Üst
1.75
Tümü
+12
FI
18:30
MS 1
1.21
MS 0
5.25
MS 2
7.00
Alt
2.90
Üst
1.23
Tümü
+23
MS 1
47.00
MS 0
15.50
MS 2
1.00
Alt
-
Üst
-
Tümü
+3
MS 1
2.70
MS 0
3.20
MS 2
1.94
Alt
1.92
Üst
1.50
Tümü
+7
MS 1
1.09
MS 0
6.25
MS 2
11.50
Alt
2.66
Üst
1.28
Tümü
+23
MS 1
11.00
MS 0
6.00
MS 2
1.11
Alt
1.97
Üst
1.55
Tümü
+8
MS 1
1.37
MS 0
4.85
MS 2
4.40
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
10.50
MS 0
6.50
MS 2
1.09
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
3.30
MS 0
3.55
MS 2
1.73
Alt
2.19
Üst
1.43
Tümü
+12
MS 1
4.70
MS 0
4.00
MS 2
1.43
Alt
-
Üst
-
Tümü
+7
NO
19:00
MS 1
1.25
MS 0
4.70
MS 2
6.75
Alt
-
Üst
-
Tümü
+7
MS 1
2.80
MS 0
3.50
MS 2
1.93
Alt
-
Üst
-
Tümü
+7
MS 1
1.83
MS 0
3.35
MS 2
3.10
Alt
2.09
Üst
1.48
Tümü
+7
MS 1
2.80
MS 0
3.25
MS 2
2.00
Alt
2.11
Üst
1.47
Tümü
+12
SE
20:00
MS 1
1.25
MS 0
4.80
MS 2
6.75
Alt
2.29
Üst
1.39
Tümü
+23
MS 1
2.37
MS 0
3.65
MS 2
2.14
Alt
2.06
Üst
1.50
Tümü
+12
MS 1
1.45
MS 0
3.95
MS 2
4.50
Alt
2.21
Üst
1.43
Tümü
+39
MS 1
1.50
MS 0
3.50
MS 2
4.70
Alt
1.77
Üst
1.70
Tümü
+12
MS 1
1.51
MS 0
3.85
MS 2
4.10
Alt
2.14
Üst
1.46
Tümü
+12
MS 1
2.32
MS 0
3.40
MS 2
2.27
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
2.85
MS 0
2.42
MS 2
2.50
Alt
1.21
Üst
3.05
Tümü
+23
01.07.2022
MS 1
1.91
MS 0
2.80
MS 2
3.50
Alt
1.37
Üst
2.38
Tümü
+33
MS 1
1.53
MS 0
3.35
MS 2
4.80
Alt
1.67
Üst
1.80
Tümü
+47
MS 1
2.23
MS 0
2.95
MS 2
2.64
Alt
1.51
Üst
2.03
Tümü
+22
MS 1
1.99
MS 0
3.05
MS 2
3.00
Alt
1.78
Üst
1.68
Tümü
+48
MS 1
1.60
MS 0
3.30
MS 2
4.20
Alt
1.73
Üst
1.74
Tümü
+24
MS 1
2.14
MS 0
2.80
MS 2
2.90
Alt
1.52
Üst
2.02
Tümü
+23
MS 1
1.97
MS 0
3.85
MS 2
2.51
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.54
MS 0
3.60
MS 2
4.30
Alt
1.91
Üst
1.58
Tümü
+48
MS 1
1.53
MS 0
3.35
MS 2
4.75
Alt
1.50
Üst
2.06
Tümü
+12
MS 1
1.88
MS 0
2.85
MS 2
3.50
Alt
1.48
Üst
2.08
Tümü
+48
MS 1
1.97
MS 0
2.95
MS 2
3.15
Alt
1.59
Üst
1.90
Tümü
+47
MS 1
3.15
MS 0
2.85
MS 2
2.02
Alt
1.49
Üst
2.07
Tümü
+47
MS 1
2.22
MS 0
2.95
MS 2
2.68
Alt
1.80
Üst
1.67
Tümü
+12
MS 1
2.17
MS 0
3.30
MS 2
2.49
Alt
2.08
Üst
1.48
Tümü
+23
MS 1
1.69
MS 0
3.55
MS 2
3.45
Alt
2.32
Üst
1.38
Tümü
+24
MS 1
2.29
MS 0
3.30
MS 2
2.34
Alt
2.15
Üst
1.46
Tümü
+8
MS 1
2.38
MS 0
3.40
MS 2
2.23
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.91
MS 0
3.30
MS 2
2.95
Alt
2.00
Üst
1.53
Tümü
+8
MS 1
8.00
MS 0
6.25
MS 2
1.14
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.77
MS 0
3.00
MS 2
3.75
Alt
1.46
Üst
2.15
Tümü
+8
MS 1
1.44
MS 0
4.30
MS 2
4.20
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.14
MS 0
5.75
MS 2
9.25
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.05
MS 0
3.45
MS 2
1.82
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.85
MS 0
2.95
MS 2
2.10
Alt
1.67
Üst
1.81
Tümü
+24
MS 1
2.07
MS 0
2.90
MS 2
3.00
Alt
1.55
Üst
1.97
Tümü
+12
KZ
18:00
MS 1
-
MS 0
-
MS 2
-
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
FI
18:30
MS 1
5.25
MS 0
4.10
MS 2
1.37
Alt
2.06
Üst
1.50
Tümü
+38
FI
18:30
MS 1
1.91
MS 0
3.40
MS 2
2.90
Alt
1.99
Üst
1.53
Tümü
+39
FI
18:30
MS 1
1.67
MS 0
3.55
MS 2
3.50
Alt
2.11
Üst
1.47
Tümü
+39
MS 1
3.20
MS 0
3.55
MS 2
1.76
Alt
2.20
Üst
1.43
Tümü
+23
MS 1
2.14
MS 0
3.30
MS 2
2.53
Alt
2.17
Üst
1.44
Tümü
+12
MS 1
1.37
MS 0
4.10
MS 2
5.25
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
1.46
MS 0
3.60
MS 2
4.95
Alt
1.72
Üst
1.75
Tümü
+24
SE
20:00
MS 1
8.00
MS 0
4.85
MS 2
1.20
Alt
2.10
Üst
1.47
Tümü
+39
NO
20:00
MS 1
-
MS 0
-
MS 2
-
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
JO
20:30
MS 1
1.91
MS 0
3.30
MS 2
2.95
Alt
1.71
Üst
1.76
Tümü
+12
MS 1
6.25
MS 0
4.20
MS 2
1.30
Alt
2.03
Üst
1.51
Tümü
+23
FO
21:00
MS 1
-
MS 0
-
MS 2
-
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
NO
21:00
MS 1
-
MS 0
-
MS 2
-
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.50
MS 0
3.25
MS 2
1.76
Alt
1.69
Üst
1.77
Tümü
+39
MS 1
1.30
MS 0
4.10
MS 2
6.50
Alt
1.86
Üst
1.62
Tümü
+39
MS 1
1.15
MS 0
5.50
MS 2
9.25
Alt
2.35
Üst
1.37
Tümü
+38
MS 1
5.50
MS 0
3.80
MS 2
1.38
Alt
1.76
Üst
1.71
Tümü
+24
MS 1
1.37
MS 0
4.40
MS 2
4.95
Alt
2.62
Üst
1.29
Tümü
+24
MS 1
2.62
MS 0
3.30
MS 2
2.08
Alt
2.02
Üst
1.52
Tümü
+24
MS 1
2.23
MS 0
3.05
MS 2
2.59
Alt
1.61
Üst
1.87
Tümü
+24
MS 1
6.75
MS 0
4.15
MS 2
1.28
Alt
1.75
Üst
1.72
Tümü
+39
MS 1
2.25
MS 0
3.25
MS 2
2.41
Alt
2.12
Üst
1.47
Tümü
+12
MS 1
1.85
MS 0
3.50
MS 2
2.70
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
1.37
MS 0
4.30
MS 2
4.95
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
IS
22:15
MS 1
1.76
MS 0
3.70
MS 2
3.10
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
1.57
MS 0
3.85
MS 2
3.70
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
1.34
MS 0
4.10
MS 2
5.75
Alt
1.95
Üst
1.57
Tümü
+24
02.07.2022
MS 1
2.28
MS 0
2.90
MS 2
2.64
Alt
1.53
Üst
1.99
Tümü
+24
MS 1
-
MS 0
-
MS 2
-
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.30
MS 0
2.95
MS 2
1.90
Alt
1.47
Üst
2.11
Tümü
+24
MS 1
2.52
MS 0
2.80
MS 2
2.42
Alt
1.47
Üst
2.10
Tümü
+41
MS 1
1.95
MS 0
2.80
MS 2
3.40
Alt
1.41
Üst
2.26
Tümü
+24
AR
01:10
MS 1
1.67
MS 0
3.00
MS 2
4.30
Alt
1.34
Üst
2.46
Tümü
+24
MS 1
1.56
MS 0
3.50
MS 2
4.20
Alt
1.82
Üst
1.66
Tümü
+24
MS 1
1.94
MS 0
3.05
MS 2
3.10
Alt
1.67
Üst
1.79
Tümü
+41
MS 1
1.79
MS 0
2.95
MS 2
3.70
Alt
1.43
Üst
2.19
Tümü
+40
MS 1
1.86
MS 0
2.95
MS 2
3.50
Alt
1.46
Üst
2.15
Tümü
+24
MS 1
1.33
MS 0
3.65
MS 2
7.00
Alt
1.47
Üst
2.13
Tümü
+24
MX
05:05
MS 1
2.28
MS 0
3.00
MS 2
2.56
Alt
1.56
Üst
1.96
Tümü
+41
MS 1
12.00
MS 0
7.25
MS 2
1.06
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.00
MS 0
9.75
MS 2
20.00
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.30
MS 0
3.30
MS 2
2.34
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.75
MS 0
3.80
MS 2
1.57
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
8.50
MS 0
6.50
MS 2
1.12
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.20
MS 0
2.85
MS 2
2.80
Alt
1.47
Üst
2.12
Tümü
+24
MS 1
8.50
MS 0
5.50
MS 2
1.16
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.37
MS 0
4.15
MS 2
5.25
Alt
2.19
Üst
1.43
Tümü
+8
MS 1
2.46
MS 0
3.45
MS 2
2.14
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.42
MS 0
3.35
MS 2
2.20
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.80
MS 0
3.55
MS 2
1.89
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.33
MS 0
4.45
MS 2
5.50
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.85
MS 0
3.90
MS 2
1.54
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
4.10
MS 0
3.80
MS 2
1.52
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.23
MS 0
3.30
MS 2
2.44
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.45
MS 0
3.70
MS 2
1.66
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.65
MS 0
3.40
MS 2
2.04
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.78
MS 0
3.20
MS 2
3.40
Alt
1.71
Üst
1.77
Tümü
+8
MS 1
5.75
MS 0
4.80
MS 2
1.28
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
AU
10:00
MS 1
2.24
MS 0
3.30
MS 2
2.42
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.90
MS 0
3.50
MS 2
2.85
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.85
MS 0
4.05
MS 2
1.52
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.38
MS 0
3.35
MS 2
2.25
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
4.20
MS 0
4.15
MS 2
1.46
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.65
MS 0
4.05
MS 2
1.56
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.74
MS 0
3.30
MS 2
3.50
Alt
1.77
Üst
1.70
Tümü
+8
MS 1
3.35
MS 0
3.30
MS 2
1.77
Alt
2.00
Üst
1.53
Tümü
+8
MS 1
2.66
MS 0
3.00
MS 2
2.20
Alt
1.67
Üst
1.81
Tümü
+8
MS 1
2.08
MS 0
3.10
MS 2
2.80
Alt
1.71
Üst
1.77
Tümü
+8
MS 1
1.99
MS 0
3.05
MS 2
3.00
Alt
1.67
Üst
1.81
Tümü
+39
MS 1
4.10
MS 0
3.40
MS 2
1.59
Alt
1.67
Üst
1.80
Tümü
+23
MS 1
2.66
MS 0
3.05
MS 2
2.17
Alt
1.54
Üst
1.98
Tümü
+23
MS 1
2.68
MS 0
3.00
MS 2
2.19
Alt
1.66
Üst
1.81
Tümü
+24
JP
12:00
MS 1
2.27
MS 0
2.80
MS 2
2.70
Alt
1.49
Üst
2.07
Tümü
+24
JP
12:00
MS 1
2.00
MS 0
3.05
MS 2
3.00
Alt
1.62
Üst
1.87
Tümü
+24
MS 1
2.42
MS 0
3.00
MS 2
2.38
Alt
1.74
Üst
1.73
Tümü
+24
JP
12:00
MS 1
2.03
MS 0
2.75
MS 2
3.20
Alt
1.37
Üst
2.38
Tümü
+39
MS 1
2.11
MS 0
3.20
MS 2
2.62
Alt
2.11
Üst
1.47
Tümü
+8
MS 1
3.95
MS 0
4.20
MS 2
1.48
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.10
MS 0
3.15
MS 2
1.90
Alt
1.66
Üst
1.81
Tümü
+8
MS 1
2.28
MS 0
2.95
MS 2
2.59
Alt
1.50
Üst
2.05
Tümü
+8
JP
12:30
MS 1
2.90
MS 0
3.20
MS 2
1.97
Alt
1.77
Üst
1.70
Tümü
+39
MS 1
2.85
MS 0
3.10
MS 2
2.06
Alt
1.75
Üst
1.72
Tümü
+39
MS 1
1.31
MS 0
4.00
MS 2
6.50
Alt
1.75
Üst
1.72
Tümü
+39
MS 1
2.90
MS 0
2.95
MS 2
2.09
Alt
1.62
Üst
1.87
Tümü
+39
MS 1
2.80
MS 0
3.10
MS 2
2.07
Alt
1.69
Üst
1.77
Tümü
+39
MS 1
2.44
MS 0
2.80
MS 2
2.52
Alt
1.42
Üst
2.22
Tümü
+24
MS 1
1.84
MS 0
2.90
MS 2
3.60
Alt
1.45
Üst
2.16
Tümü
+24
MS 1
2.25
MS 0
2.85
MS 2
2.70
Alt
1.47
Üst
2.09
Tümü
+24
MS 1
2.51
MS 0
2.80
MS 2
2.43
Alt
1.47
Üst
2.11
Tümü
+24
MS 1
2.51
MS 0
2.70
MS 2
2.53
Alt
1.37
Üst
2.38
Tümü
+39
MS 1
3.95
MS 0
3.45
MS 2
1.61
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+39
MS 1
3.10
MS 0
3.05
MS 2
1.93
Alt
1.68
Üst
1.78
Tümü
+39
MS 1
3.10
MS 0
3.05
MS 2
1.93
Alt
1.67
Üst
1.80
Tümü
+39
MS 1
3.50
MS 0
3.20
MS 2
1.76
Alt
1.62
Üst
1.87
Tümü
+8
MS 1
3.95
MS 0
3.20
MS 2
1.67
Alt
1.59
Üst
1.89
Tümü
+24
MS 1
2.17
MS 0
2.90
MS 2
2.80
Alt
1.52
Üst
2.01
Tümü
+39
MS 1
5.25
MS 0
3.60
MS 2
1.44
Alt
1.66
Üst
1.82
Tümü
+39
MS 1
2.90
MS 0
3.00
MS 2
2.07
Alt
1.57
Üst
1.94
Tümü
+39
MS 1
3.70
MS 0
3.25
MS 2
1.70
Alt
1.73
Üst
1.74
Tümü
+23
MS 1
1.00
MS 0
8.75
MS 2
32.00
Alt
2.39
Üst
1.36
Tümü
+37
MS 1
1.35
MS 0
4.00
MS 2
5.75
Alt
1.91
Üst
1.58
Tümü
+41
FI
15:00
MS 1
2.10
MS 0
3.80
MS 2
2.36
Alt
2.49
Üst
1.33
Tümü
+23
SE
16:00
MS 1
1.32
MS 0
3.90
MS 2
6.75
Alt
1.64
Üst
1.84
Tümü
+40
MS 1
2.95
MS 0
3.20
MS 2
1.95
Alt
1.87
Üst
1.62
Tümü
+39
FI
17:00
MS 1
2.85
MS 0
3.10
MS 2
2.04
Alt
1.67
Üst
1.80
Tümü
+41
MS 1
1.92
MS 0
3.00
MS 2
3.20
Alt
1.57
Üst
1.92
Tümü
+41
NO
17:00
MS 1
2.85
MS 0
3.20
MS 2
2.00
Alt
1.97
Üst
1.55
Tümü
+41
FI
17:00
MS 1
2.58
MS 0
3.30
MS 2
2.10
Alt
2.00
Üst
1.53
Tümü
+39
FI
17:00
MS 1
3.15
MS 0
3.50
MS 2
1.78
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+38
MS 1
3.10
MS 0
3.40
MS 2
1.83
Alt
1.95
Üst
1.57
Tümü
+39
MS 1
2.30
MS 0
2.66
MS 2
2.80
Alt
1.36
Üst
2.41
Tümü
+24
MS 1
1.85
MS 0
3.05
MS 2
3.40
Alt
1.52
Üst
2.01
Tümü
+24
MS 1
2.50
MS 0
3.45
MS 2
2.10
Alt
2.34
Üst
1.37
Tümü
+23
FI
17:00
MS 1
4.70
MS 0
4.30
MS 2
1.39
Alt
2.67
Üst
1.28
Tümü
+23
FI
18:00
MS 1
3.20
MS 0
3.30
MS 2
1.82
Alt
1.88
Üst
1.60
Tümü
+40
SE
18:00
MS 1
1.38
MS 0
3.90
MS 2
5.50
Alt
1.77
Üst
1.69
Tümü
+38
MS 1
1.42
MS 0
4.10
MS 2
4.60
Alt
2.41
Üst
1.36
Tümü
+23
MS 1
6.50
MS 0
4.15
MS 2
1.30
Alt
1.80
Üst
1.67
Tümü
+24
MS 1
5.50
MS 0
4.00
MS 2
1.37
Alt
1.95
Üst
1.57
Tümü
+24
MS 1
3.40
MS 0
3.10
MS 2
1.84
Alt
1.58
Üst
1.91
Tümü
+41
MS 1
3.95
MS 0
3.60
MS 2
1.57
Alt
2.20
Üst
1.43
Tümü
+41
MS 1
5.00
MS 0
4.15
MS 2
1.38
Alt
-
Üst
-
Tümü
+12
MS 1
1.44
MS 0
3.70
MS 2
5.00
Alt
1.79
Üst
1.67
Tümü
+24
MS 1
2.02
MS 0
2.95
MS 2
3.05
Alt
1.54
Üst
1.98
Tümü
+24
MS 1
2.00
MS 0
2.70
MS 2
3.40
Alt
1.38
Üst
2.33
Tümü
+24
MS 1
2.25
MS 0
3.05
MS 2
2.56
Alt
1.77
Üst
1.70
Tümü
+24
MS 1
2.34
MS 0
2.67
MS 2
2.75
Alt
1.43
Üst
2.19
Tümü
+24
AR
21:30
MS 1
1.71
MS 0
3.10
MS 2
3.90
Alt
1.55
Üst
1.97
Tümü
+41
MS 1
2.02
MS 0
2.85
MS 2
3.15
Alt
1.44
Üst
2.17
Tümü
+39
MS 1
2.01
MS 0
3.10
MS 2
2.90
Alt
1.74
Üst
1.73
Tümü
+24
MS 1
2.29
MS 0
2.75
MS 2
2.75
Alt
1.41
Üst
2.24
Tümü
+24
MS 1
4.00
MS 0
3.10
MS 2
1.69
Alt
1.51
Üst
2.03
Tümü
+40
MS 1
1.85
MS 0
2.80
MS 2
3.70
Alt
1.37
Üst
2.37
Tümü
+41
MS 1
1.15
MS 0
5.50
MS 2
8.75
Alt
2.57
Üst
1.31
Tümü
+24
03.07.2022
MS 1
1.65
MS 0
3.30
MS 2
3.90
Alt
1.74
Üst
1.73
Tümü
+41
MS 1
1.86
MS 0
2.95
MS 2
3.45
Alt
1.50
Üst
2.06
Tümü
+41
MS 1
1.42
MS 0
3.70
MS 2
5.25
Alt
1.76
Üst
1.71
Tümü
+24
MS 1
1.97
MS 0
2.70
MS 2
3.50
Alt
1.41
Üst
2.25
Tümü
+24
MS 1
2.33
MS 0
3.05
MS 2
2.44
Alt
1.73
Üst
1.74
Tümü
+24
MS 1
2.20
MS 0
2.80
MS 2
2.85
Alt
1.42
Üst
2.22
Tümü
+24
MS 1
2.28
MS 0
2.80
MS 2
2.75
Alt
1.45
Üst
2.16
Tümü
+41
MS 1
2.56
MS 0
2.85
MS 2
2.37
Alt
1.53
Üst
2.00
Tümü
+41
MS 1
1.54
MS 0
3.25
MS 2
4.80
Alt
1.53
Üst
1.99
Tümü
+40
MS 1
2.12
MS 0
2.62
MS 2
3.20
Alt
1.47
Üst
2.11
Tümü
+24
MS 1
1.31
MS 0
4.20
MS 2
6.00
Alt
1.97
Üst
1.56
Tümü
+24
MS 1
2.11
MS 0
2.61
MS 2
3.25
Alt
1.36
Üst
2.40
Tümü
+24
MS 1
5.25
MS 0
3.90
MS 2
1.39
Alt
1.95
Üst
1.56
Tümü
+24
MS 1
2.41
MS 0
3.30
MS 2
2.23
Alt
2.07
Üst
1.49
Tümü
+41
MS 1
2.12
MS 0
3.00
MS 2
2.75
Alt
1.62
Üst
1.86
Tümü
+41
BR
02:30
MS 1
2.27
MS 0
2.68
MS 2
2.85
Alt
1.36
Üst
2.41
Tümü
+24
MS 1
1.29
MS 0
4.00
MS 2
7.25
Alt
1.68
Üst
1.78
Tümü
+40
MS 1
2.17
MS 0
3.05
MS 2
2.68
Alt
1.68
Üst
1.78
Tümü
+24
MX
03:05
MS 1
1.76
MS 0
3.10
MS 2
3.60
Alt
1.57
Üst
1.93
Tümü
+41
MS 1
3.10
MS 0
3.30
MS 2
1.86
Alt
2.08
Üst
1.48
Tümü
+41
MS 1
1.64
MS 0
3.15
MS 2
4.15
Alt
1.50
Üst
2.05
Tümü
+40
MS 1
1.92
MS 0
3.45
MS 2
2.80
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.28
MS 0
4.60
MS 2
6.00
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
4.65
MS 0
3.75
MS 2
1.47
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+8
MS 1
1.74
MS 0
3.60
MS 2
3.20
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.81
MS 0
3.50
MS 2
3.05
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.22
MS 0
5.00
MS 2
6.75
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.61
MS 0
3.80
MS 2
3.55
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.11
MS 0
3.00
MS 2
2.80
Alt
1.66
Üst
1.81
Tümü
+8
MS 1
1.37
MS 0
4.65
MS 2
4.50
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
4.25
MS 0
4.50
MS 2
1.42
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
1.26
MS 0
5.00
MS 2
5.75
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
3.10
MS 0
3.65
MS 2
1.76
Alt
-
Üst
-
Tümü
+8
MS 1
2.01
MS 0
3.00
MS 2
3.00
Alt
1.62
Üst
1.87
Tümü
+39
MS 1
1.54
MS 0
3.50
MS 2
4.30
Alt
1.88
Üst
1.61
Tümü
+24
MS 1
1.72
MS 0
3.15
MS 2
3.80
Alt
1.57
Üst
1.94
Tümü
+23
MS 1
1.92
MS 0
3.10
MS 2
3.10
Alt
1.68
Üst
1.78
Tümü
+39
JP
13:00
MS 1
1.92
MS 0
3.10
MS 2
3.10
Alt
1.67
Üst
1.81
Tümü
+8
MS 1
2.13
MS 0
2.85
MS 2
2.90
Alt
1.48
Üst
2.08
Tümü
+39
MS 1
2.03
MS 0
3.25
MS 2
2.75
Alt
1.97
Üst
1.55
Tümü
+39
MS 1
2.07
MS 0
3.00
MS 2
2.85
Alt
1.57
Üst
1.95
Tümü
+23
MS 1
2.38
MS 0
2.90
MS 2
2.51
Alt
1.54
Üst
1.99
Tümü
+41
NO
16:00
MS 1
2.75
MS 0
3.20
MS 2
2.04
Alt
1.88
Üst
1.60
Tümü
+39
MS 1
2.12
MS 0
3.10
MS 2
2.70
Alt
1.81
Üst
1.67
Tümü
+41
NO
16:00
MS 1
1.77
MS 0
3.50
MS 2
3.20
Alt
2.18
Üst
1.44
Tümü
+39
MS 1
1.83
MS 0
3.30
MS 2
3.15
Alt
1.98
Üst
1.54
Tümü
+39
MS 1
2.68
MS 0
3.35
MS 2
2.03
Alt
2.24
Üst
1.41
Tümü
+39
MS 1
1.61
MS 0
3.10
MS 2
4.50
Alt
1.43
Üst
2.21
Tümü
+24
BR
17:00
MS 1
1.98
MS 0
2.85
MS 2
3.25
Alt
1.44
Üst
2.18
Tümü
+41
MS 1
1.97
MS 0
2.68
MS 2
3.50
Alt
1.31
Üst
2.56
Tümü
+24
MS 1
1.54
MS 0
3.50
MS 2
4.40
Alt
2.08
Üst
1.48
Tümü
+24
MS 1
2.29
MS 0
3.10
MS 2
2.48
Alt
2.13
Üst
1.47
Tümü
+24
MS 1
1.51
MS 0
3.30
MS 2
5.00
Alt
1.47
Üst
2.10
Tümü
+24
MS 1
2.17
MS 0
3.20
MS 2
2.54
Alt
2.22
Üst
1.42
Tümü
+41
MS 1
1.36
MS 0
4.10
MS 2
5.50
Alt
2.10
Üst
1.47
Tümü
+40
MS 1
1.98
MS 0
3.55
MS 2
2.64
Alt
2.64
Üst
1.29
Tümü
+23
MS 1
2.04
MS 0
3.20
MS 2
2.80
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+41
MS 1
3.45
MS 0
3.25
MS 2
1.77
Alt
1.98
Üst
1.54
Tümü
+41
MS 1
3.00
MS 0
3.35
MS 2
1.87
Alt
2.17
Üst
1.45
Tümü
+40
MS 1
1.37
MS 0
4.10
MS 2
5.25
Alt
2.22
Üst
1.42
Tümü
+41
MS 1
2.07
MS 0
2.95
MS 2
2.95
Alt
1.56
Üst
1.96
Tümü
+41
MS 1
1.68
MS 0
3.25
MS 2
3.80
Alt
1.69
Üst
1.77
Tümü
+41
MS 1
3.00
MS 0
3.05
MS 2
1.97
Alt
1.68
Üst
1.79
Tümü
+24
MS 1
3.65
MS 0
3.35
MS 2
1.68
Alt
1.96
Üst
1.56
Tümü
+24
MS 1
2.14
MS 0
2.60
MS 2
3.20
Alt
1.38
Üst
2.33
Tümü
+24
NO
21:00
MS 1
1.63
MS 0
3.50
MS 2
3.80
Alt
2.14
Üst
1.46
Tümü
+41
MS 1
2.67
MS 0
2.85
MS 2
2.28
Alt
1.51
Üst
2.03
Tümü
+41
MS 1
2.19
MS 0
2.41
MS 2
3.40
Alt
1.18
Üst
3.25
Tümü
+24
MS 1
2.75
MS 0
2.75
MS 2
2.28
Alt
1.53
Üst
2.00
Tümü
+24
MS 1
2.45
MS 0
2.51
MS 2
2.80
Alt
1.33
Üst
2.48
Tümü
+24
MS 1
1.35
MS 0
3.85
MS 2
6.00
Alt
1.76
Üst
1.71
Tümü
+24
MS 1
2.64
MS 0
2.80
MS 2
2.35
Alt
1.45
Üst
2.17
Tümü
+41
MS 1
2.62
MS 0
2.68
MS 2
2.44
Alt
1.37
Üst
2.36
Tümü
+24
MS 1
2.61
MS 0
2.61
MS 2
2.49
Alt
1.42
Üst
2.23
Tümü
+24
MS 1
1.98
MS 0
2.69
MS 2
3.45
Alt
1.37
Üst
2.35
Tümü
+24
MS 1
2.43
MS 0
2.68
MS 2
2.64
Alt
1.37
Üst
2.37
Tümü
+24
MS 1
1.81
MS 0
2.70
MS 2
4.10
Alt
1.26
Üst
2.80
Tümü
+24
IS
22:15
MS 1
1.90
MS 0
3.40
MS 2
2.90
Alt
2.40
Üst
1.36
Tümü
+12
MS 1
2.64
MS 0
2.47
MS 2
2.64
Alt
1.32
Üst
2.52
Tümü
+24
MS 1
3.05
MS 0
3.20
MS 2
1.90
Alt
1.95
Üst
1.56
Tümü
+24
MS 1
3.05
MS 0
2.85
MS 2
2.06
Alt
1.60
Üst
1.89
Tümü
+24
MS 1
3.15
MS 0
3.15
MS 2
1.88
Alt
1.81
Üst
1.66
Tümü
+24
MS 1
2.61
MS 0
2.95
MS 2
2.25
Alt
1.57
Üst
1.93
Tümü
+24
04.07.2022
MS 1
2.35
MS 0
2.80
MS 2
2.60
Alt
1.44
Üst
2.19
Tümü
+41
MS 1
1.76
MS 0
3.15
MS 2
3.60
Alt
1.51
Üst
2.03
Tümü
+41
MS 1
1.47
MS 0
3.65
MS 2
4.70
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+41
MS 1
3.05
MS 0
3.00
MS 2
1.98
Alt
1.57
Üst
1.94
Tümü
+41
MS 1
1.44
MS 0
3.70
MS 2
5.00
Alt
1.79
Üst
1.67
Tümü
+24
MS 1
3.60
MS 0
2.63
MS 2
1.97
Alt
1.37
Üst
2.38
Tümü
+24
MS 1
2.28
MS 0
2.95
MS 2
2.60
Alt
1.60
Üst
1.88
Tümü
+41
MS 1
2.28
MS 0
3.15
MS 2
2.45
Alt
1.85
Üst
1.63
Tümü
+24
MS 1
1.38
MS 0
4.05
MS 2
5.00
Alt
2.25
Üst
1.41
Tümü
+41
MS 1
2.18
MS 0
2.95
MS 2
2.75
Alt
1.60
Üst
1.89
Tümü
+41
MS 1
1.52
MS 0
3.50
MS 2
4.50
Alt
1.77
Üst
1.70
Tümü
+24
MS 1
2.47
MS 0
3.05
MS 2
2.30
Alt
1.76
Üst
1.71
Tümü
+41
MS 1
2.05
MS 0
3.15
MS 2
2.80
Alt
1.95
Üst
1.57
Tümü
+41
MS 1
3.20
MS 0
3.10
MS 2
1.88
Alt
1.67
Üst
1.81
Tümü
+41
MS 1
2.67
MS 0
2.90
MS 2
2.25
Alt
1.58
Üst
1.92
Tümü
+41
MS 1
1.73
MS 0
3.25
MS 2
3.60
Alt
1.76
Üst
1.71
Tümü
+41
MS 1
1.89
MS 0
3.10
MS 2
3.20
Alt
1.75
Üst
1.72
Tümü
+41
MS 1
1.85
MS 0
3.25
MS 2
3.15
Alt
2.00
Üst
1.53
Tümü
+41
MS 1
1.35
MS 0
4.50
MS 2
5.00
Alt
2.60
Üst
1.30
Tümü
+24
FI
18:00
MS 1
3.15
MS 0
3.10
MS 2
1.89
Alt
1.61
Üst
1.87
Tümü
+41
MS 1
6.00
MS 0
4.10
MS 2
1.32
Alt
1.95
Üst
1.57
Tümü
+24
FI
18:30
MS 1
1.67
MS 0
3.25
MS 2
3.85
Alt
1.77
Üst
1.70
Tümü
+39
MS 1
1.85
MS 0
3.35
MS 2
3.10
Alt
2.05
Üst
1.50
Tümü
+39
NO
19:00
MS 1
1.41
MS 0
3.95
MS 2
4.85
Alt
2.16
Üst
1.45
Tümü
+39
MS 1
2.31
MS 0
3.35
MS 2
2.30
Alt
2.28
Üst
1.40
Tümü
+39
NO
19:00
MS 1
1.10
MS 0
6.25
MS 2
10.50
Alt
2.85
Üst
1.24
Tümü
+39
MS 1
4.20
MS 0
3.80
MS 2
1.50
Alt
2.22
Üst
1.42
Tümü
+39
MS 1
1.44
MS 0
3.80
MS 2
4.80
Alt
1.99
Üst
1.54
Tümü
+40
MS 1
2.09
MS 0
3.10
MS 2
2.75
Alt
1.74
Üst
1.73
Tümü
+39
MS 1
1.66
MS 0
3.30
MS 2
3.90
Alt
1.70
Üst
1.77
Tümü
+24
MS 1
2.40
MS 0
3.30
MS 2
2.23
Alt
2.12
Üst
1.47
Tümü
+12
MS 1
2.08
MS 0
2.63
MS 2
3.30
Alt
1.41
Üst
2.25
Tümü
+24
MS 1
2.27
MS 0
2.68
MS 2
2.85
Alt
1.47
Üst
2.11
Tümü
+24
MS 1
1.88
MS 0
3.45
MS 2
2.95
Alt
2.22
Üst
1.42
Tümü
+12
MS 1
1.93
MS 0
3.45
MS 2
2.80
Alt
2.22
Üst
1.42
Tümü
+12
MS 1
2.38
MS 0
2.90
MS 2
2.49
Alt
1.51
Üst
2.03
Tümü
+41
05.07.2022
MS 1
1.81
MS 0
3.00
MS 2
3.60
Alt
1.53
Üst
1.99
Tümü
+41
MS 1
2.80
MS 0
3.00
MS 2
2.10
Alt
1.61
Üst
1.87
Tümü
+41
MS 1
1.60
MS 0
3.15
MS 2
4.45
Alt
1.53
Üst
2.00
Tümü
+41
MS 1
1.83
MS 0
3.30
MS 2
3.15
Alt
1.93
Üst
1.57
Tümü
+41
MS 1
1.68
MS 0
3.15
MS 2
4.00
Alt
1.56
Üst
1.96
Tümü
+41
MS 1
1.49
MS 0
3.55
MS 2
4.75
Alt
1.90
Üst
1.59
Tümü
+41
MS 1
1.67
MS 0
3.35
MS 2
3.80
Alt
1.95
Üst
1.57
Tümü
+41
MS 1
1.48
MS 0
3.40
MS 2
5.00
Alt
1.61
Üst
1.87
Tümü
+40
MS 1
1.65
MS 0
3.50
MS 2
3.65
Alt
2.07
Üst
1.48
Tümü
+41

Yazarlar

İddaa Sonuçları - Dünkü ve Bugünkü İddaa Sonuçları
Maç Sonuçları - Canlı Maç Sonuçları
İddaa Sonucu Sorgulama ve İddaa Sonucu Öğrenme
Canlı Skor - Canlı Maç İzle
Canlı Futbol Maçları - Canlı Futbol Sonuçları
İddaa Canlı Maç Skorları
İddaa Sonuçları - Canlı Maç Sonuçları
İddaa Sonuçları - İddaa Maç Sonuçları
ahis Sonuçları - Canlı Bahis Sonucu
İddaa Biten Maç Sonuçları ve Skorları
İddaa oranları - Bahisler - Bülten
İddaa Programı - İddaa Bülteni
Banko İddaa Kuponları ve Hazır Kuponlar
İddaa Tahminleri - İddaa Yorumları - İddaa Analizleri
İddaa Maçları - Kazandıran İddaa Bülteni
TÜMÜ